Interkeur

Het nut van APK

Het nut is vooral de verkeersveiligheid. Maar ook het milieu wordt beschermd met de keuring. Een auto mag namelijk niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. Een roetmeting of viergasmeting geeft dit inzicht. Afhankelijk van de leeftijd van de auto en de soort brandstof wordt de keuringsfrequentie bepaald. Zorgt u er in elk geval dat de auto voor de uiterste datum gekeurd is, anders ligt een boete op de loer. Een benzineauto moet voor zijn eerste keuring verschijnen na vier jaar, een auto op diesel of LPG na drie jaar. Een nuttige zaak dus de verplichte APK. Onafhankelijk APK keuren? INTERKEUR !

Gevaar voorkomen

Tijdens een APK-keuring wordt uw auto getest op veiligheid en het voldoen aan de milieueisen van nu. De keuring gaat volgens een aantal vastgestelde controlepunten. Een dergelijke keuring is echter geen garantie om tot de volgende keuring zonder problemen door te komen, het voorkomt bijvoorbeeld wel dat er erg gevaarlijke situaties ontstaan met voertuigen die te gevaarlijk zijn om de weg op te gaan. Een APK-keuring is dan wel een momentopname, maar de auto voldoet op dat moment wel aan de eisen. Naast de keuring is regelmatig onderhoud dus een must. Interkeur keurt auto's als een onafhankelijk keurstation.

Keuringsrapport geeft inzicht

Na een APK-keuring krijgt u van ons een keuringsrapport mee. Op dit rapport staan de reparatiepunten, maar ook de afkeur- en adviespunten. De adviespunten zijn niet directe actiepunten, maar wat u binnenkort aan reparaties kunt verwachten. Ook daarom heeft een APK-keuring nut, het is eenvoudig te bepalen of de auto nog de moeite waard is. Een voertuig kan natuurlijk ook afgekeurd worden. Op het rapport is vermeld waarop de auto afgekeurd wordt. Wij zijn een RDW-erkend APK-bedrijf die geheel onafhankelijk APK keuringen uitvoert