Geschiedenis APK

 

De APK (Algemene Periodieke Keuring) is in 1981 in Nederland ingevoerd voor de zware voertuigen (de zogenaamde ‘APK-1’ voertuigen). Dit had tot gevolg dat op 1 september 1982 alle ‘APK-1’ voertuigen tenminste eenmaal gekeurd waren.

De verplichte APK voor personenauto’s en bestelauto’s (de zogenaamde ‘APK-2’ voertuigen) is in 1985 ingevoerd.

Aan het einde van de jaren tachtig is de telefonische afmelding van APK keuringen bij de toenmalige Rijksdienst voor het wegverkeer geleidelijk vervangen door de afmelding via internet van het RAI Documentatie Centrum (RDC).

Inmiddels heeft de RDW meerdere aanbieders aangewezen die de APK afmeldingen richting de RDW verzorgen.

Wijzigingen in de jaren 90

De verplichte sticker op de kentekenplaat is in 1994 afgeschaft.

Per januari 1997 is de roetmeting een verplicht onderdeel geworden van de APK voor voertuigen met een dieselmotor.

Sinds 1 januari 1998 moet voor voertuigen met een benzine of LPG-motor verplicht een viergasmeting uitgevoerd worden.

Sinds 1999 is de registratie van de kilometerstand van auto’s een wettelijk verplicht onderdeel van de APK. De kilometerstand wordt opgeslagen in de database van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP). De kilometerstand wordt, naast de APK keuringen ook geregistreerd bij onderhoud, reparaties of taxaties.

Wijzigingen sinds 2000

In 2000 is een aantal verbeterpunten bij de APK doorgevoerd, waarbij het toezichtbeleid op het APK-bedrijf en met name de APK-keurmeester sterk is aangepast.

Sinds ongeveer 2002 is er gediscussieerd over de frequentie van de APK. Op 6 juli 2007 heeft het kabinet (Balkenende) ingestemd met het voorstel van Minister Eurlings om per 1 januari 2008 de frequentie van de APK voor personenauto’s met benzinemotor te verlagen.

In 2006 zijn door de RDW de regels versimpeld op vooral het administratieve vlak en voor het uitvoeren van de dieselroetmeting bij diesel voertuigen.

Fase één van de modernisering van de APK is ingezet op 1 mei 2009. Hierbij is aangegeven dat de verdere verbetering en modernisering van de APK een continu aandachtspunt zal blijven.