Het keuringsrapport

Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of het voertuig is goedgekeurd of afgekeurd. Samen met een overzicht van de reparatiepunten en afkeurpunten.

Daarnaast staan er soms op het rapport adviespunten staan (dit is verplicht sinds 1 maart 2000). Dit zijn punten die niet direct tot afkeuring leiden, maar waaraan wel binnen afzienbare tijd aandacht besteed moet worden. Dit kan door het vervangen of repareren van onderdelen.

Het is van belang om dit rapport goed te bewaren. U bent verplicht het bij te hebben tijdens het rijden. Mocht de auto niet zijn goedgekeurd, dan is het rapport nodig om mogelijk tegen de uitslag van de keuring in beroep te kunnen gaan.

RDW steekproef van uw voertuig

De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) laat heel regelmatig steekproefsgewijs voertuigen een herkeuring ondergaan. Dit om te controleren of de garage het voertuig terecht heeft goedgekeurd dan wel afgekeurd.

Of er een steekproef plaatsvindt wordt bepaald op het moment dat het keuringsresultaat van het voertuig bij de RDW wordt doorgegeven. Is dat het geval dan kan het tot ongeveer 1,5 uur duren voordat de auto herkeurd is. De garage en de eigenaar van het voertuig zijn wettelijk verplicht deze tijd te wachten met ander onderhoud of het weer in gebruik nemen van het voertuig. Bij ongeveer 3% van alle te keuren voertuigen wordt zo’n steekproef uitgevoerd.