APK wetgeving

APK keuring en de wetgeving

Volgens de APK regelgeving moet u uw personenauto, bedrijfsauto of aanhangwagen met een toegestane maximum gewicht van 3.500 kg (3,5 ton), jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.

Afhankelijk van het type voertuig, de datum van eerste toelating, én het soort brandstof, moet een APK keuring plaats vinden vanaf het derde of vierde levensjaar van uw voertuig.

Na de eerste keuring vindt de eerstvolgende APK keuring plaats na één of twee jaar. Voor zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen geldt dat deze elk jaar gekeurd moeten worden vanaf het moment dat ze voor het eerst op de weg zijn toegelaten.

APK voor auto’s ouder dan 30 jaar

Is uw voertuig ouder dan 30 jaar dan hoeft deze nog maar eens per 2 jaar gekeurd te worden. Dit geldt alleen als het voertuig na 2008 gekeurd is. Voertuigen van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

APK Keuren tot twee maanden vooraf

U kunt uw voertuig laten keuren tot twee maanden voor de aanstaande APK vervaldatum. De oude vervaldatum wordt, afhankelijk van de keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Wordt uw voertuig meer dan twee maanden voor de APK vervaldatum gekeurd, dan krijgt uw voertuig op de dag van keuren een nieuwe APK-vervaldatum.

Uitstel van APK keuring

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen op de APK keuring. Als u niet voldoet aan de keuringsplicht, kunt u de geldigheid van uw kentekenbewijs laten schorsen.

interkeur